Om Klubben

Din rubrik


             Lite mer info om klubben!

Enköpings Amatörfiskareförening                 Grundades    år 1939

Och var före fria handredskapsfisket en av sveriges största fiskeförening med ca 1700 medlemmar. Idag är vi ca 70 st, som i huvudsak sysslar med tävlingsfiske, pimpel på vintern och traditionellt mete på sommaren. Klubben har även anordnat två stycken SM i pimpelfiske, 1989 med ca 1600 startande och 2000 med cirka 700 startande. Klubben har även ett antal Svenska och Nordiska Mästare i pimpelfiske.


Ungdomsverksamhet med redskaps tillverkning, utflykter e t c.
 
Och lite flugfiske och spinnfiske på sommar halvåret.

EAF har även ett mobilnummer att ringa för info det är 0703-200801

Klubblokalen ligger i källaren på Bergsgatan 16 Enköping.
 
Och KontaktPerson angående medlemsskap. 

Johan Wallberg
Telefonnummer 070-2761177


Mail enkopings_af@hotmail.com
Vid frågor så mail mig på enkopings_af@hotmail.com


 Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkring.


Med medlemskapet i Sportfiskarna ingår en personlig olycksfallsförsäkring som är tecknad hos Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet som har samband med sportfiske samt under direkt färd till och från sådan aktivitet. Försäkringen gäller också då medlemmar deltar i av Sportfiskarna, dess distrikt eller av ansluten förening anordnad kurs, läger med mera. Då kurs äger rum
på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i 
samband med denna.
Ersättningar: 
- Invaliditetsersättning.
- Dödsfallsersättning
- Tandskadekostnad.
- Akutersättning

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige under max 45 dagar.
Medlem som råkar ut för olycksfall ska göra skadeanmälan till närmaste Folksam-kontor.