Sommar Tävlingsbilder

Ett Grupp Foto

Vinnarna i alla klasser utom Tommy p Är inte med.

Från Tävlingen den 21/8-2010

Vinnarna från Tävlingen 21/8-2010

Tävlingen den 18/9-2010

Vinnarna tävling 18/9-2010