Hej,
Dessa blider är tagna av Tom Norling
Det är han som tar hand om den fisk vi tar upp
på våra tävlingar.